Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázat 2021.

Diákösztöndíj pályázat

Tordas Község Önkormányzata ezennel kiírja a 2021/2022. tanévre a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázatot a középfokú oktatási intézményben tanulók részére.

Az ösztöndíjra kizárólag az a Tordas Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen is élő, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló pályázhat, aki:

  • középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
  • a pályázat benyújtásakor a 21. életévét nem töltötte be,
  • a pályázat beadása előtti hónapban a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át, egyedülálló szülő vagy családon belül tartósan beteg gyermek esetén az 500%-át nem haladja meg,
  • családjának vagyona nem haladja meg a Szoctv. 4. § (1) b)pontjában meghatározott forgalmi értéket (külön-külön számított forgalmi értéke nem magasabb 855 000 Ft-nál, együttes forgalmi értéke pedig 2 280 000 Ft-nál).

A pályázat benyújtható: 2021. október 1. és október 30. között

Bővebb információ a pályázati kiírásban.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Vagyonnyilatkozat

Érdeklődni személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban vagy a 20/371-8636-os telefonszámon lehet Tárkányi Ágnes szociális ügyintézőnél.