Zöld Óvoda oklevelünk

 Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!

Halld a szót, mit föld, az ég beszél.

Nézd a bolygót! Oly `tiszta kék.

Élj ma úgy, hogy éljen még! 

Madárbarát Óvoda plakettünk

A gyermekek számára gyakran feltesszük, a kérdést- mivel teheted szebbé a környezeted?  Csodálatos felvetéseik, tiszta, őszinte gyermeki gondolataik vannak a világ működéséről! Azt gondoljuk, hogy pozitív mintakövetéssel, az elődeink és az általunk képviselt értékrenddel tudásuk, ismereteik, és az tapasztalataik birtokában a Föld jobbá tétele az ő kezükben van! A környezet megvédéséhez szükséges szándék, sok ismeretet, tudást, tanulási folyamatot von maga után. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsunk a gyermekekben egy lényeges, a környezettel kapcsolatos felelős viselkedéskultúrát! A környezet megismerése áthatja a gyermek egész életét, valamint az óvodai közösség életét egyaránt. A természet szépségeinek a felfedezése, a rácsodálkozás örömének a biztosítása mindennapos célként fogalmazódik meg a közösségünkben. Nevelésünkben szándékunk, hogy olyan viselkedésformákat és képességeket alapozzunk meg, amelyek szükségesek a természet és az ember által épített létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer a környezettudatos életvitel kialakításához.

A zöld óvodához kapcsolódó legfontosabb céljaink és feladataink:
  • Célunk a fenntarthatóságra nevelés erősítése.
  • A helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése.
  • Az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése környezettudatos szemléletük és magatartásuk alapozásával.
  • Az óvoda dolgozói, egész felnőtt közössége, a gyermekek szülei környezettudatos szemléletének formálása. 
  • Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, azok védelme fontosságának tudatosítása.
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS:

Szelektív hulladékgyűjtés az óvodánkban

MADARAK VÉDELME:

Téli madáretetés

Kapcsolódó érdekességek a témában:

2022 madara, fája, rovara, hala, vadvirága