Tárkányi Ágnes

szociális ügyintéző

Tel.: +36 22 467 502/ 1-es mellék
Mobil: +36 20 371 8636
E-mail: gyamugy@tordas.hu

Az ügyek leírása, kapcsolódó nyomtatványok az ügyre kattintva érhetőek el.

GYÁMÜGYEK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Szünidei étkeztetés: Bővebb információ ITT

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Lakhatási települési támogatás

Ápolási települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Szociális tűzifa pályázat

ÖSZTÖNDÍJAK

BURSA Hungarica

Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj

NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Méhek, méhészek nyilvántartása

Eb bejelentések, változás bejelentések

Temetkezési ügyek

LAKCÍMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Lakcímbejelentések

Cím-, lakcímigazolások

FMKH Martonvásári Járási Hivatala intézi:

  • lakcímbejelentés
  • lakcímigazolások
  • közgyógyellátás
  • időskorúak járadéka
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítás
  • családba fogadás
  • szülői felügyeleti jog gyakorlása

Kérelmek, dokumentumok a polgármesteri hivatalban is leadhatók, postán továbbításra kerülnek Martonvásárra.