Tordasi Mesevár Óvoda

Óvodavezető: Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Cím: 2463 Tordas, Szabadság út 134.
Tel.: +36 22 467 502/ 41-es mellék
E-mail: tordasi.ovi@gmail.com

A Mesevár óvoda új épülete 2010 szeptemberében került átadásra. A település lakosainak áldozatkész munkája, adományok sokasága tette lehetővé, hogy megvalósuljon az új 3 csoportos óvoda. Intézményünk 2013. nevelési év szeptemberétől 4 csoportos óvodaként működik. A csoportok elnevezését az öltözőkbe belépve falfestmények jelzik. A tágas, napsütötte csoportszobák egyéni arculata megmutatkozik a kreatív ötletek, dekorációk sokaságában.

Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos tevékenységekre, hiszen a gyermek fejlődésének a kulcsa a mozgás. Tornaszobánk felszereltségét folyamatosan bővítjük, ismereteinket pedig, módszertani tapasztalatokkal gazdagítjuk. Rendelkezünk logopédiai szobával is. Udvarunkon a gyermekek mozgásigényét homokozók, csúszdák, hinták, rugós hinták, favár elégítik ki. Futóbiciklik, motorok, homokozó játékok is a felszabadult, örömteli levegőzést teszik színesebbé. Hűvösebb idő beköszöntével nagy sétákat teszünk a patakparton, a bicikli úton, a Gesztenyés úton.

Pedagógiai programunk alapja a néphagyomány ápolás, annak tiszteletére nevelés, művészeti és környezeti nevelés.

Ünnepeink, jeles napjaink, sokasága teszi lehetővé, hogy a múltunkból merítve gyermekeinket az ember és a természet szeretetére és tiszteletére neveljük.

Családias, szeretetteljes, tevékeny életteret biztosítunk a gyermekeknek, hogy testi, lelki és kognitív fejlődésük biztosítva legyen. A gyermekeket megismertetjük tágabb és közvetlen környezetünkkel a falu és szülőhazánk népszokásaival, néphagyományaival. Séták, kirándulások alkalmával rácsodálkozunk a természet szépségeire, mindezen értékek tudatos ápolására neveljük őket. Környezettudatos neveléssel formáljuk a gyermekek világhoz fűződő magatartását, szemléletmódját.

A játék a játékba ágyazott tevékenykedtetés, alkotómunka, versek, mesék, dalok átszövik mindennapjainkat.

Zenei nevelésünket Kodály Zoltán gondolatait megfogadva végezzük, aki szerint „Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes pedagógiai kérdés, hanem országépítés.”

Énekes tevékenységek során felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk zenei ízlését, megalapozzuk zenei kulturáltságát.

Hagyományos rendezvények, ünnepi készülődések, világnapok sokasága teszi színessé nevelési évünket.

Nagy hangsúlyt helyezünk a partneri kapcsolatokra azok folyamatos ápolására, fejlesztésére. A szülőkkel való együttműködés, partneri viszony egymás segítése a munkánknak szerves része. Törekszünk a családdal való folyamatos együttnevelésre.

A Művészeti iskolával is szoros az együttműködésünk, hiszen minden héten nagy és középső csoportosaink néptánc foglalkozáson vesznek részt. Óvodásaink közül többen a néptánc együttes kezdő csoportjában táncolnak.

“Meseország, mesevár,

tavaszi szél arra száll,

mesevárnak ablakából

három kislány kandikál.”

Fésüs Éva