Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Igazgató: Balogh Zoltán

Cím: 2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Tel.: +36 22 467 532
E-mail: iskola.tordas@gmail.com

A Sajnovics János Általános Iskola Tordas község legszebb épülete, amely Tamás Gábor építészmérnök tervei alapján épült 1989-ben. Iskolánk elődje az államosítás előtt az evangélikus iskola volt. A község – bár kis lélekszámú falu volt – a legrégibb idők óta tartott tanítót. Az összeírások megemlékeznek az evangélikus iskolamesterekről, akik a jegyzői teendőket is elvégezték. Az evangélikusok legkiválóbb tanítója Balassovics lelkész 1814. évi feljegyzése szerint Derencsény Mihály volt 1767-ben. A feljegyzés szerint igen kiváló eredménnyel tanított. Becsületes, fáradhatatlanul a gyerekekért munkálkodó tanítónak jellemzi. A gyerekekért való fáradhatatlan munka kell, hogy jellemezze a mai tanítókat és tanárokat is. Az új iskola új lehetőségeket kínált. 1991-ben bevezettük a néptánc oktatását és a zenetanítást. Nyári táborok keretében kézműves mesterségeket tanulhatnak diákjaink. Eredményesen szerepelnek tanítványaink a helyi, a területi, a megyei és országos tanulmányi, művészeti versenyeken is. A magyarságtudat fejlesztése, a hagyományápolás, a gyermekközpontúság jellemezte a munkánkat és ez a törekvésünk a jövőre nézve is.

A jelenlegi iskolaépület 2019-ben vált 30 évessé, amely Makovecz stílusban épült, így a környék legszebb oktatási intézménye.  Mint ilyen, új lehetőségeket kínált, amelyek megvalósítása a település igazi nevelési, művelődési centrumává avatta. Hatásrendszere kiterjed az iskolásokon kívül a fiatalokra, felnőttekre egyaránt, sőt kulturális programjaink a környékbeli településekről is vonzanak látogatókat. Hagyományt elevenítettünk fel, illetve teremtettünk a különböző népszokások felélesztésével (betlehemezés, kézműves mesterségek tanítása, Sajnovics emléknap, pályázatok stb). Kellemes és kulturált szórakozást nyújt a farsangi rendezvényünk, bekapcsolódunk a Művelődési Ház és az Önkormányzat által szervezett hagyományos nyári rendezvénysorozat programjaiba (Szent István napi vidámságok).

Sokoldalú kapcsolatot alakítottunk ki partneriskolákkal, a szlovéniai Puconci, és az erdélyi Gyimesközéplok (Hidegség) általános iskolájával. Iskolánknak bejegyzett alapítványa van, a Tordasi Gyermekekért Alapítvány, amely az idegen nyelv és a számítástechnika oktatásának fejlesztését támogatja, de segíti a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulókat is. Nemzeti ünnepeinkre mindig igen színvonalas műsorral készülünk, ezek látogatottsága évről-évre nő. A község és az iskola mindig együtt ünnepel. Az iskola oktatási színvonala jó, a 8. osztályosok beiskolázása évek óta 100 %-os. A középfokú intézményekbe bekerülő tanítványaink megállják a helyüket. A középiskolák, amelyek tanítványainkat felvették az utóbbi 10 évet tekintve két tannyelvű gimnáziumok, egyházi gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző intézmények.