Óvodai – iskolai étkeztetés

Cím: 2463 Tordas, Szabadság utca 134.
Tel.: +36 20 248 2409
E-mail: konyha@tordas.hu

Tájékoztató a közétkeztetésről a 2022/2023-as évre

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodai, illetve az általános iskolai gyermekétkeztetést 2022. szeptember 1-től külsős beszállító által (HPM Plusz Kft.) biztosítjuk.

Kérem a gyermekük számára közétkeztetést igénylő szülőket, hogy az alábbi nyilatkozatot (gyermekenként külön-külön), akit érint a kedvezmény megjelölésével kitölteni és a penztar@tordas.hu e-mail címre, óvodások esetében 2022.08.30-ig, iskolások esetén 2022.09.01. napjáig visszaküldeni szíveskedjenek ahhoz, hogy az étkezést zavartalanul biztosítani tudjuk.

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi javaslat ellenében van lehetőségünk biztosítani.

Az óvodában az első étkezési nap 2022.09.01. (csütörtök)
Az iskolában az első étkezési nap 2022.09.05. (hétfő)

Az étkezés megrendelésének, illetve lemondásának feltételei:

Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő (mint kötelezett) köteles az étkezést az alábbi e-mail címen lemondani: konyha@tordas.hu. Az étkezés lemondásra és újbóli igénybevételének bejelentésére a tárgynapot (első lemondott étkezési nap / étkezés első napja) megelőző napon 8 ÓRÁIG van lehetőség!

Szükséges bejelenteni:
  • a gyermek teljes nevét,
  • osztályát vagy óvodás csoportjának nevét,
  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a gyermek mikor veszi újból igénybe a gyermekétkeztetést,
  • a szülő nevét és elérhetőségét.

Kedvezményes (ingyenes, fél áras) étkeztetés igénybevétele esetén a szülők szintén kötelesek a fent említett módon a lemondást, illetve az újbóli igényt bejelenteni!

Ebben az esetben a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkezésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben nem jelenti be a távolmaradást, a térítési díj kiszámlázásra kerül, mivel az ételt a gyermek részére elkészítették. 

A közétkeztetést igénybe vevők az ellátásért (étkeztetésért) intézményi térítési díjat kötelesek fizetni Tordas Község Önkormányzat Képviselő testületének az étkeztetési térítési díjakról szóló 10/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet alapján.

A térítési díjat a közétkeztetésben résztvevőknek az étkezés igénybevételét követően, havonta utólag kell fizetni.

Együttműködésüket köszönjük!

Tordas, 2022.08.23.

dr. Zay Andrea jegyző