Óvodai – iskolai étkeztetés

Élelmezésvezető: Kovácsné Rehus Tímea

Cím: 2463 Tordas, Szabadság utca 134.
Tel.: +36 20 248 2409
E-mail: konyha@tordas.hu

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos információk – LEMONDÁS, ÚJBÓLI IGÉNYBEVÉTEL

Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő (mint kötelezett) köteles az intézményi étkeztetést a biztosító élelmezésvezetőnél bejelenteni írásos formában (a fenti e-mail címen), vagy személyesen a távolmaradást megelőző munkanapon REGGEL 9 ÓRÁIG.

Szükséges bejelenteni:

–    a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint, hogy

–    a gyermek mikor veszi újból igénybe a gyermekétkeztetést.

Ebben az esetben a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkezésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben nem jelenti be a távolmaradást, a térítési díj kiszámlázásra kerül, mivel az ételt a gyermek részére elkészítették. 

A közétkeztetést igénybe vevők az ellátásért (étkeztetésért) intézményi térítési díjat kötelesek fizetni Tordas Község Önkormányzat Képviselő testületének az étkeztetési térítési díjakról szóló 6/2007 (II. 13.) számú rendelete alapján.

A térítési díjat a közétkeztetésben résztvevőknek az étkezés igénybevételét követően, havonta utólag kell fizetni.

Tájékoztatom Önöket, hogy ha 100%-os kedvezményt vesznek igénybe gyermekükkel, az azt jelenti, hogy a gyermek távolmaradása esetén az intézményi térítési díjat az Önkormányzatnak kell megfizetni Önök helyett, azt normatív támogatásként az Önkormányzat megigényelni nem tudja. Emiatt Önöknek kötelességük az étkezést lemondani, ha nem veszik igénybe, illetve újbóli igény szerint megrendelni azt az élelmezésvezetőnél.

Együttműködésüket köszönjük!