A Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek listája:

ADÁS-VÉTELI ÉS HASZONBÉRLETI ÜGYEK

Adás-vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatos ügyek

ADÓÜGYEK

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjárműadó

Helyi iparűzési adó

Idegenforgalmi adó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Adó- és értékbizonyítvány

Nemleges adóigazolás

Méltányossági eljárások (adómérséklés, részletfizetés, fizetési halasztás)

Talajterhelési díj

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

Anyakönyvi kivonat kiadása

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Haláleset anyakönyvezése

Házassági névmódosítás

Házassági szándék bejelentése

Honosítás

Névváltozás, születési családi és utónév változtatása

Újszülött anyakönyvezése

BIRTOKVÉDELEM

GYÁMÜGYEK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Szünidei étkeztetés igénylése

HAGYATÉKI ÜGYEK

HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

ÉPÍTÉSI ÜGYEK

KERESKEDELMI-, és TELEPHELY ENGEDÉLYEZÉSI ÜGYEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

KÖZTERÜLETI ÜGYEK

Közterület-használati engedélyek kiadása

Fakivágási engedély kiadása

LAKCÍMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Lakcímbejelentések

Cím-, lakcímigazolások

NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Méhek, méhészek nyilvántartása

Eb bejelentések, változás bejelentések

Temetkezési ügyek

ÖSZTÖNDÍJAK

BURSA Hungarica

Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj

PÉNZTÁRI BE- és KIFIZETÉSEK

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Lakhatási települési támogatás

Ápolási települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Szociális tűzifa pályázat

TELEPÜLÉSKÉPI ÜGYEK

Kötelező szakmai konzultáció

Településképi véleményezési eljárás

Településképi bejelentési eljárás