Budapest-Balaton kerékpárút

Tordast érintő információk

Ebben a menüpontban tesszük közzé az épülő Budapest-Balaton kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztatókat.

Behajtási engedélyek kiadása

Építési terület

2022.04.19.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Budapest Balaton kerékpárút jelenleg épülő területe ÉPÍTÉSI TERÜLET.

Így az ott található építési- és egyéb anyagok a kivitelezés részei (nem otthagyott hulladék), addig, amíg átadásra nem kerül a beruházás.

Az építési területre mindenki saját felelősségére léphet be és főként tartózkodjon az ott dolgozó gépek és a munkát végzők megközelítésétől!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tordas Község Önkormányzata

Tájékoztatás a Köztárság-Petőfi út csomópont átépítéséről

TÁJÉKOZTATÓ

A fenti linken olvasható a kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató.

2022.04.01.

Jól halad a BuBa kerékpárút építése

2022.03.10.

A tegnapi napon Farkas Zsolt képviselőtársammal ismét bejártuk a Budapest-Balaton kerékpárút tordasi szakaszának helyszínét és egyeztettünk a kivitelezővel.

Végignéztük és átbeszéltük a szakasz vízelvezetés szempontjából kritikus pontjait, újra átbeszéltük a csatlakozások megoldásait.

Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy az ünnep után elkezdődik a munka a Csillagfürt lakópark bejáratától felfelé is.

Megbeszéltük, hogy a szántóföldek melletti árkok kialakítása után pár hét múlva fogunk egyeztetni a tervezett faültetésekről.

Juhász Csaba polgármester

Átereszek építése

2022.02.03.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kivitelező jelzése szerint megkezdődik az átereszek építése a Budapest-Balaton kerékpárút tordasi szakaszán.

Az építést 2022. FEBRUÁR 7-től tervezik megkezdeni.

Az érintett szakasz a Csillagfürt lakópark mögötti úttól a következő elágazásig, a mezőkijáratig tart.

Az építési ideje alatt az út nem lesz átjárható.

A kivitelezés a tervek szerint 4-5 napot vesz igénybe.

Ez idő alatt kérjük türelmüket és megértésüket!

Tájékoztatás a Tordasi szakasszal kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ

A fenti linken olvasható a kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató.

2021.09.30.

Tájékoztatás a Tordasi szakasszal kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS

A fenti linken olvasható a kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató.

2021.09.28.

Közlemény a Tordasi szakasszal kapcsolatban

KÖZLEMÉNY

A fenti linken olvasható a kerékpárúttal kapcsolatos közlemény.

2021.09.24.

Megérkeztek a lakossági kérdések és válaszok a SWIETELSKY Magyarország Kft. részéről

2021.08.16.

Lakossági kérdések és válaszok

SWIETELSKY Magyarország Kft. tájékoztatója a Tordas-Velence részszakasz építéséről

2021.07.16.

SWIETELSKY tájékoztató

A felmerülő kérdéseket online formában várja a kivitelező, a megjelenéstől (2021.07.16.) számított 15. napig, a buba.szfvar@swietelsky.hu címre. A határidő lejárta után, 15 napon belül megküldik a válaszaikat.

Kiegészítés a lakossági tájékoztatóhoz

A tordasi szakaszon az előzetes engedélyeknek megfelelően 3,5 m széles aszfaltos vegyes használatú (kerékpár, mezőgazdasági gépek) út épül 1-1 m széles zúzottköves padkával. Mellette mindkét oldalon beton árokburkoló elemmel kirakott árok készül. A vízelvezetés szempontjából kritikusabb helyeken külön beton árokburkoló elemmel kirakott árok készül a termőföldek szélein, melyből a csapadékvíz a meglévő rendszerekbe vezetődik. A tordasi szakasz elején a tervezett bevágások és feltöltések kiegyenlítik egymást. A Kajászó felőli részen a több bevágás és a kitermelt föld hasznosabb felhasználását a kivitelezés folyamatában fogjuk vizsgálni csakúgy mit a növényzet kivágásának szükségességét. Az útra – a kihelyezett tábla szerint – csak kerékpárral és mezőgazdasági gépekkel lehet behajtani, mással, pl. személygépkocsival nem.

Juhász Csaba polgármester

Megérkeztek a lakossági kérdések és válaszok a Colas Út Zrt. részéről

2021.06.22.

A Budapest-Balaton kerékpárút Etyek, Gyúró, Tordas településeket érintő szakasza kapcsán beérkezett lakossági kérdéseket és az azokra adott, – a megrendelő NIF Zrt. által – jóváhagyott válaszokat az alábbi linken olvashatják:

Lakossági kérdések és válaszok

Lezárult az Etyek Tordas szakasz véleményezési ideje

2021.06.01.

A beruházással kapcsolatosan érkezett kérdéseket és válaszokat június 15-ig fogja megküldeni a Colas Út Zrt.

Tordas Község Önkormányzatának véleménye a Budapest-Balaton kerékpárút Etyek-Tordas szakaszáról

2021.05.28.

A határozat a képviselőtestület közös álláspontja.

37/2021. (V. 28.) határozat

A Tordas-Velence szakaszról az elkészült kiviteli tervek áttekintése után fogja az Önkormányzat kialakítani a véleményét a véleményezési határidőn belül.

Tájékoztató a Tordast érintő beruházásokról

2021.05.22.

Tájékoztató

Juhász Csaba polgármester tájékoztatója a Budapest-Balaton kerékpárúttal-, a Martonvásári ipari parkkal- és az Etyek-Gyúró-Vál-Vereb úttal kapcsolatban.

Colas Út Zrt. tájékoztatója az Etyek-Tordas közötti szakasz építéséről

2021.05.14.

Colas Út Zrt. tájékoztató

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, kérjük ezen tájékoztató megjelenésétől (2021.05.14-től) számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi e-mail címre: buba.etyektordas@colas.hu

Colas Út Zrt.

Kiegészítő információ:

Bár a beruházás nem az önkormányzaté, 2017-18-ban részt vettünk a települést érintő előkészítésben. Több hatóság, szakember és tervező bevonásával lett kijelölve a legoptimálisabb útvonal. Ezen a szakaszon a meglévő Tordas-Gyúrói kerékpárút a Köztársaság utcára csatlakozik (ahogy jelenleg is), majd innen folytatódik Kajászó felé. A Petőfi utca csatlakozásánál hosszú egyeztetések után az a döntés született, hogy meg lesz emelve 10 cm-el az egész kereszteződés, más burkolatot kap, és erre, lassítók és táblák fogják felhívni a figyelmet és lassítani a forgalmat. Ezek voltak a legutolsó információink, arról nem tudunk volt-e változás ezekkel kapcsolatban.

A Tordas-Velence szakaszról külön tájékoztatás készül, mivel ezt a szakaszt másik kivitelező végzi.

Erről a részről kértük a kivitelező részletesebb tájékoztatóját, mert ez nagyobb hatással lehet településünkre és szeretnénk megnyugtató válaszokat kapni a már korábban, a tervezésnél felvetett problémákra.

Juhász Csaba polgármester