Jegyzőkönyv

Meghívó

Előterjesztések

 1. Előterjesztés – A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Tordas település 2021. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről
 2. Előterjesztés – Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság települési önkormányzati beszámolója a 2021. évben végzett tevékenységről
 3. Előterjesztés – A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Előterjesztés – A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyása
 5. Előterjesztés – A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. Előterjesztés – A Tordasi Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről
 7. Előterjesztés – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi adózási tevékenységéről
 8. Előterjesztés – A Tordasi Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2021. évi munkájáról
 9. Előterjesztés – Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X. 12.) rendelet módosítás-tervezete véleményezése
 10. Előterjesztés – Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolója
 11. Előterjesztés – Támogatott szervezetek tájékoztatója
 12. Előterjesztés – A Tordasi Polgárőrség 2021. évi munkájáról szóló beszámolója
 13. Előterjesztés – Beszámoló a “Tordas Községért” Közalapítvány 2021. évéről
 14. Előterjesztés – MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, Temető, belső kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárás lezárása
 15. Előterjesztés – TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívású pályázat Projekt előkészítő tanulmány készítése tárgyú beszerzési eljárás lezárása
 16. Előterjesztés – Tordas 2401/70 hrsz.-ú Gyúrói úti lakóparki út
 17. Előterjesztés – A 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához kapcsolódó szerződés