Szociális tűzifa támogatás 2021/2022.

Tordas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy ismét lehet igényelni szociális tűzifát.

Az igénylés feltételei:

 • a kérelmező életvitelszerűen Tordason élő, tordasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy legyen,
 • a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 99.750 Ft-ot, egyedül élő nyugdíjas esetében a 128.250 Ft-ot,
 • az ingatlan fűtési módja szilárd tüzelésű (gázbekötés megléte nem akadály, ha a tüzelés főleg fával történik).

A kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a  “Kérelem” szóra kattintva. Benyújtása postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehetséges.

Kérelem

A kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumok:

 • a kérelmező és családja beadást megelőző havi jövedelemigazolása
 • nyugdíjas esetén a tárgyévi nyugdíj összesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy az utolsó havi számlakivonat
 • egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentum.

Benyújtási határidő: 2021. november 15.

A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség!

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:

 • az aktív korúak ellátásában részesülők,
 •  az időskorúak járadékában részesülők,
 • a települési támogatásban részesülők (különösen lakhatási),
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.

Ugyanazon lakott ingatlanra lakásonként kizárólag egy személynek állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Egy személy csak egy kérelmet adhat be.

A beadott kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el. A házhozszállításról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

További információ személyesen (a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében) vagy a 20/371-8636-os telefonszámon kérhető Tárkányi Ágnes szociális ügyintézőtől.