Jegyzőkönyv

Meghívó

Előterjesztések

  1. Előterjesztés – A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatása a megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról, a képviselő eskütétele és a megbízólevél átadása
  2. Előterjesztés – Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjának és elnökének a megválasztása
  3. Előterjesztés – Tordas község ivóvíz minőségének áttekintése
  4. Előterjesztés – A településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat /Szabályozási terv) módosítása véleményezési szakaszának lezárása
  5. Előterjesztés – Lakáskérelmek elbírálása
  6. Előterjesztés – Új családi bölcsőde építésének támogatása