Jegyzőkönyv

Meghívó

Előterjesztések

 1. Előterjesztés – Döntés az óvoda nyári zárvatartásáról és ügyeleti rendjéről
 2. Előterjesztés – Óvodai beíratás időpontjának és az azzal kapcsolatos “Hirdetmény” jóváhagyása
 3. Előterjesztés – 2022. évi települési kulturális program és a 2021. évi beszámoló megtárgyalása
 4. Előterjesztés – Együttműködési megállapodás módosítása (VHG Nonprofit Kft.; Depónia Nonprofit Kft.; Tordas Község Önkormányzata)
 5. Előterjesztés – Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásáról
 6. Előterjesztés – Beszámoló a 2021. évi végrehajtásokról
 7. Előterjesztés – Rendelkezés a környezetvédelmi alap felhasználásáról
 8. Előterjesztés – Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása
 9. Előterjesztés
 10. Előterjesztés – Javaslat a szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
 11. Előterjesztés – Felhatalmazás a Martonvásár-Tordas Konzorcium a Vidékfejlesztési Program külterületi helyi közutak fejlesztése megállapodás aláírására
 12. Előterjesztés – Személyi illetmény megállapításának jóváhagyása a Tordasi Polgármesteri Hivatalban
 13. ElőterjesztésHozzájárulás szervál és szavanna macska tartásához