Közterületek fokozott ellenőrzése

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az utóbbi időben sajnos egyre több helyen fordul elő, hogy a lakóházak előtti közterület és járda gondozatlan, nem egy esetben kerül kihelyezésre zöldhulladék, építési hulladék vagy építőanyag a házak elé.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelete szerint mindenki köteles gondoskodni az ingatlanja és az úttest közötti közterület rendben tartásáról!

A rendelet alapján:

“6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a./ Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről (…).

b./ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le-és elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

c./ A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

d./ A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekről, a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

(2) A járműbehajtók és átereszeik karban- és tisztán tartásáról minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.

13. § (1) (…) A kiültetett sövények nyírt magassága maximum 1 méter, szélessége maximum 0,60 méter lehet.”

Mindezek elmulasztása, be nem tartása esetén 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az ingatlantulajdonos.

Sajnos vannak néhányan akik ezeket rendszeresen elmulasztják, zavarják ezzel mások életét és ártanak a település szépségének. Ezért szeptember közepétől fokozottan ellenőrizni fogjuk Tordas közterületeit és a nem megfelelően rendben tartott ingatlanok tulajdonosait felszólítjuk.

Kérjük mielőbb végezzék el a közterületi fák, növények, árkok és a zöldfelület karbantartását!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Tordas Község Önkormányzata