Barnakőszén igény felmérése

Tisztelt Lakosság!

A 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a Kormány lehetőséget kíván biztosítani barnakőszén igénylésére.

Kérjük, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és igényelne barnakőszenet, akkor

  • a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) és
  • a felhasználás címét

küldje el számunkra az igazgatas@tordas.hu email címre, lekésőbb 2022. szeptember 29. éjfélig!

Igény esetén, papír alapon a Községházán is leadható.

FONTOS: Az igényfelmérés kizárólag a lakosság igényeinek megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várható felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Tordas Község Önkormányzata