Jegyzőkönyv

Meghívó

Előterjesztések

 1. Előterjesztés – Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről, szűrővizsgálatokról
 2. Előterjesztés – Beszámoló a településen végzett körzeti védőnői tevékenységről
 3. Előterjesztés – A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022. tanévéről szóló tájékoztatója elnapolása
 4. Előterjesztés – A Tordasi Mesevár Óvoda beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről
 5. Előterjesztés –  Környezetvédelmi Alap rendelet megalkotása
 6. Előterjesztés – Az étkezési térítési díjakról szóló 10/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Előterjesztés – Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (V. 24.) rendelete a Képviselő-testület által alapított kitüntető címekről és díjakról szóló rendeletének módosítása
 8. Előterjesztés – Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítása
 9. Előterjesztés – 2022. évi költségvetés első módosítása
 10. Előterjesztés – A településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat/Szabályozási terv) módosítása 
 11. Előterjesztés – A gépjárművek közterületi tárolása 
 12. Előterjesztés – A testvér-települési kapcsolatok áttekintése
 13. Előterjesztés – Állattartás engedélyezése
 14. Előterjesztés – Lakásbérleti kérelem elbírálása
 15. Előterjesztés – A 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvétel
 16. Előterjesztés – A Tordas 148/1 hrsz.-ú ingatlanon nyilvántartott Tordas Sportközpont elnevezése