Jegyzőkönyv

Meghívó

Előterjesztések

 1. Előterjesztés – A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatása a megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról, a képviselő eskütétele és a megbízólevél átadása
 2. Előterjesztés – Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának és bizottsági elnökének megválasztása
 3. Előterjesztés – A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2021/22-es tanévről
 4. Előterjesztés – Beszámoló a 2021. évben végzett körzeti védőnői tevékenységről
 5. Előterjesztés – A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
 6. Előterjesztés – A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása
 7. Előterjesztés – Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (V. 24) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezésének a kiegészítése
 8. Előterjesztés – A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és az Inter- Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt. között az orvosi ügyeleti ellátására kötött szerződés módosítása
 9. Előterjesztés – A Tordas belterületén fekvő 9 hrsz., 117 hrsz., 598 hrsz., földrészleteket érintő telekalakítással és átvétellel kapcsolatos döntés (Szabadság út, Köztársaság út, Petőfi út járda)
 10. Előterjesztés – Gépkocsival történő behajtás a Budapest-Balaton kerékpárút Tordas-Kajászói szakaszára
 11. Előterjesztés – Tájékoztató a víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló integrációhoz csatlakozásról
 12. Előterjesztés – Tordas – Gyúró – Kajászó községi vízmű –V elnevezésű rendszer 2023-2037 évi Gördülő Fejlesztési Terve
 13. Előterjesztés – Lakáskérelem elbírálása