MÁRCIUS 10.

14/2021. (III. 10.) határozat az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

MÁRCIUS 17.

15/2021. (III. 17.) határozat a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

MÁRCIUS 22.

16/2021. (III. 22.) határozat Martonvásár Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

MÁRCIUS 23.

17/2021. (III. 23.) határozat a “Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 Tordas, Ravatalozó bővítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról

MÁRCIUS 25.

18/2021. (III 25.) határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról

19/2021. (III. 25.) határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

MÁRCIUS 30.

20/2021. (III. 30.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó elszámolás elfogadásáról

21/2021. (III. 30.) határozat Tordas Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről

22/2021. (III. 30.) határozat Molnárné Dancs Annamária helyettesítő védőnővel kötött szerződés módosításáról

23/2021. (III. 30.) határozat Papp Melinda helyettesítő védőnővel kötött szerződés módosításáról

MÁRCIUS 31.

24/2021. (III. 31.) határozat a 2021. évi Települési Közművelődési Programterv elfogadásáról

24/2021. (III. 31.) határozat melléklete