FEBRUÁR 2.

3/2021. (II. 2.) határozat a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

4/2021. (II. 2.) határozat az általános iskolai tervezett körzethatárokkal kapcsolatos véleményről

FEBRUÁR 4.

5/2021. (II. 4.) határozat a Teremtőkert Egyesülettel kötendő átfogó megállapodás visszavonásáról

FEBRUÁR 8.

6/2021. (II. 8.) határozat a Tordasi Mesevár Óvoda beíratási időpontjainak meghatározásáról

7/2021. (II. 8.) határozat a Tordasi Mesevár Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának meghatározásáról

FEBRUÁR 9.

8/2021. (II. 9.) határozat a VP6-19.2.1.-96-4-17 helyi kódszámú “Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések” című pályázathoz önerő igazolásáról

FEBRUÁR 10.

9/2021. (II. 10.) határozat a TOP-2.1.3-16 kódszámú, “Települési környezetvédelmi infrasruktúra-fejlesztések” című projekt keretében a “Projektmenedzsment” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról

10/2021. (II. 10.) határozat a Tordasi Mesevár Óvoda nyári zárva tartásáról

FEBRUÁR 12.

11/2021 (II. 12.) határozat az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három érve várható összegének a megállapításáról

12/2021. (II. 12.) határozat a környezetvédelmi alap felhasználásáról

FEBRUÁR 23.

13/2021. (II. 23.) határozat a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesülettel kötendő megállapodásról

13/2021. (II. 23.) határozat melléklete