Szociális tűzifa támogatás 2022/2023.

Tordas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy ismét lehet igényelni szociális tűzifát.Az igénylés feltételei:


  • a kérelmező életvitelszerűen Tordason élő, tordasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy legyen,
  • a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nettó 99.750 Ft-ot, egyedül élő nyugdíjas esetében a nettó 128.250 Ft-ot,
  • az ingatlan fűtési módja szilárd tüzelésű (gázbekötés megléte nem akadály, ha a tüzelés főleg fával történik).


A kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a  “Kérelem” szóra kattintva. Benyújtása postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehetséges.

Kérelem

Benyújtási határidő: 2022. november 15.A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség!A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:


  • az aktív korúak ellátásában részesülők,
  •  az időskorúak járadékában részesülők,
  • a települési támogatásban részesülők,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,


A tűzifa támogatás mértéke legfeljebb 5 erdei m3, mely ugyanazon lakott ingatlanra lakásonként kizárólag egy személynek állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Egy személy csak egy kérelmet adhat be.A beadott kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el. A házhozszállításról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.További információ személyesen (a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében) vagy a 20/371-8636-os telefonszámon kérhető Tárkányi Ágnes szociális ügyintézőtől.Blokk hozzáadása